O KOMPANIJI

O NAMA


GARANCIJA KVALITETA

U gled i renome koji BRIŽ danas ima stečen je zahvaljujući dugogodišnjem radu uz primjenu najnovijih naučno-tehnoloških saznanja i proizvodnji koja ga svrstava među značajnije proizvođače prehrambenih proizvoda, zahvaljujući tradiciji i iskustvu stečenom u proizvodnji, preradi i pakovanju vrlo široke lepeze proizvoda. Naše proizvode možete pronaći u svim bolje snabdjevenim veleprodajnim i maloprodajnim objektima u BiH.
P reduzeće BRIŽ je osnovano 1990. godine. Naši proizvodi su prisutni na tržištu Bosne i Hercegovine preko 20 godina. Osnovna djelatnost BRIŽ-a je proizvodnja i pakovanje začina, začinskih smjesa, zrnasto-praškastih I ostalih proizvoda.

MISIJA I VIZIJA


UKLJUČENI U BUDUĆNOST

B riž će nastojati da se i dalje razvija kao nosilac visokog stepena prerade i finalizacije u oblasti prehrane, sa još većom orijentacijom na nove programe i kvalitetne proizvode prema zahtjevima tržišta Razvoj proizvodnje u narednom periodu ići će u pravcu uvođenja novih proizvodnih programa koji predstavljaju određene tehnološke dopune i zaokruženje postojećih programa..
N aša misija je da garantujemo za sigurnost i vrhunski kvalitet naših proizvoda, kao i da ispunimo visoka očekivanja naših klijenata. Standardi kvaliteta se poštuju na najvišem nivou.

  • pažljiv odabir najboljih sirovina
  • odgovoran proizvodni process
  • najviši standardi higijene i tehnologije

Sertifikovano prema zahtjevima standarda: ISO 9001 i HACCP

STRATEGIJA

Naša strategija je bazirana na:

Kompanija Briž

30

Godina


150

Artikala


4000

m2


UKLJUČENI
U BUDUĆNOST